سنگ زنی ، فلاپی کاری ، سنباده کاری

پرداخت کاری یک مرحله ی فوق العاده مهم قبل از رنگ محسوب می شود که در این مجموعه به میزان مورد نیاز بافت رنگ انتخابی مشتری با دستگاه ها و ابزار های مخصوص انجام شده تا خروجی کار به صورت یکنواخت و بدون ایراد تحویل مشتری گردد