چربی گیری آهن و آلومینیوم ، انواع فسفاته

شست وشو و فسفات و کرومات پیش نیاز اصلی فرایند رنگ الکترواستاتیک می باشد که به صورت دیپ (غوطه وری) بر روی قطعات اجرا شده تا بتوان ضمن داشتن سطحی تمیز بدون آلودگی و چربی و … بهترین بستر برای اجرای رنگ الکترواستاتیک را در اختیار داشت