ارتفاع دو متر و عرض یک متر

در این خط با کوره به طول ۲۰ متر که برای قطعات تیراژ های بالای در نظر گرفته شده و که با شست و شوی (غوطه وری) تغذیه می شود و پاشش نیز به صورت (اپراتور منوال) و متناسب با نوع قطعه و تعداد آن امکان ساخت آویز مناسب برای گرفتن خروجی یکنواخت و باقی ماندن کمترین جای قلاب بر روی قطعه را امکان پذیر می سازد